Není u nás mnoho potravin, které by nesly pečeť "chráněné zeměpisné označení" a známku "tradiční zaručené speciality". Lomnické suchary mají oba certifikáty. Aby mohly být suchary označené za “lomnické”, musejí být…
OTEVŘÍT