Stojíme nad obecnou mapou České republiky a máme vyznačit, kde se nachází Valaško. Který to je kraj: Moravsko-slezský? Olomoucký? Zlínský? Rychle najdeme Vizovice a prstem zakroužíme tak nějak neurčitě kolem…
OTEVŘÍT