Opočenská zmrzlina, na konci druhé dekády 21. století nejoblíbenější česká „točená“ zmrzlina, se vyrábí v Opočně v Královéhradeckém kraji. Závod na zpracování mléka ve městě funguje od třicátých let minulého století. I když mlékárna v Opočně prošla za dobu své existence mnoha změnami, byly to změny vlastnického a organizačního charakteru. Mlékárna je všechny „přestála“.

Na počátku všeho bylo družstvo

Třicátá léta v Československu přála družstevnímu hospodaření. (Nezaměňujme však termín „družstevní“ s pozdějším komunistickým pojetím „družstevního vlastnictví“.) Byla to zřejmě hospodářská krize, která vedla drobné zemědělské výrobce k zakládání vzájemně podporujících družstev. Mlékárenství bylo jedním z oborů, kde se tento princip uplatňoval. Archivní záznamy dokládají vznik Mlékařského a hospodářského družstva v Opočně v roce 1932.

„Průběhem léta a podzimu roku 1935 byla prováděna nákladem tři čtvrti milionu Kč přesahujícím stavba Družstevní mlékárny jakožto podnik té doby největší a nejvýznamnější,“ píše se v kronice města Opočna z roku 1935. Jednalo se ovšem o prostory dnes tak zvané „staré mlékárny“. Podle kroniky byla novostavba „staré mlékárny“ dokončena na konci roku 1935 a počátkem roku 1936 už fungovala.

Opočno, budova mlékárny postavené v roce 1935. Stav v září 2019.

Zápis v kronice je stručný. Jiné archivní zdroje jsou podrobnější: „Mlékařské a hospodářské družstvo v Opočně podalo původní žádost o stavební povolení k výstavbě mlékárny 24. 5. 1934.  Mlékárna měla stát na pozemku mezi nádražím a tehdejším Rolnickým cukrovarem a.s. Na tomto pozemku kdysi býval rybník a dodnes je na katastrální mapě tato část vedena pod názvem  Bezděk. Dne 24. 11. 1934 byla družstvem podána  žádost o povolení stavby na pozemku Na Kreháně v blízkosti Jordánku.  Stavební povolení bylo vydáno 7. 1. 1935.  V září 1936 bylo vydáno (zpětně) povolení k zahájení provozu od 1. 1. 1936.“

  • To je zajímavé, protože výroba šla opravdu už od začátku roku.

Mlékařské a hospodářské družstvo Opočno vzniklo v roce 1932 a zaniklo v roce 1950 (mlékárna byla znárodněna).

Veškeré dokumenty (zápisy z valných hromad, ze schůzí předsednictva, ze schůzí dozorčí rady, ze schůzí akčního výboru a národní správy, knihy činovníků a členů, indexy, spisy, účetní knihy a přílohy, regulační plán města, polohopisný plán) jsou uloženy ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou, číslo 942.
Zdroj: badatelna.eu

  •  „Dne  28. 2. 1948 byla povolena přestavba bývalého Rolnického cukrovaru a.s. v Podzámčí, na mlékárnu, sýrárnu a  máslárnu,“ lze se dočíst v archivních materiálech.
Opočno, areál Rolnického cukrovaru a.s. v Podzámčí

Přeměna bývalého cukrovaru na mlékárenský provoz se udála na počátku padesátých let, což také dokládá zápis v městské kronice. To už ale měla znárodněná mlékárna jiného majitele.

  • „Velký blok závodu, který byl původně cukrovarem, získal adaptací v letech 1950–1951 zcela jiný vzhled a zdařile se povedla jeho proměna tak, aby vyhovoval potřebám k výrobě a zpracování mléčných výrobků.“ Zdroj: Opočenské noviny 9/2016

Průmysl mléčné výroby

Podle „poúnorových“ uspořádání spadala opočenská mlékárna pod národní podnik Průmysl mléčné výroby (PMV) Hradec Králové.

ČTĚTE:  Kořeny české zmrzliny z Opočna sahají k "pradávnému" Mixaru

PMV vznikl v roce 1948 znárodněním závodů firmy Nestlé v Hlinsku a v Moravském Krumlově. Jeho úkolem bylo zajistit pro celou republiku výrobu kojenecké a dětské mléčné výživy a rozvinout výrobu sušených a kondenzovaných mlék. Později přibyly také závody v Opočně, Novém Bydžově, Strakonicích, Havlíčkově Brodě a Zábřehu na Moravě. Od 1. 1. 1953 se staly všechny závody samostatnými podniky a byly řízeny trustem PMV z Prahy. V roce 1958 byl zrušen Trust podniku PMV a byl vytvořen samostatný národní podnik Průmysl mléčné výživy se sídlem v Novém Bydžově a s pobočnými závody v Hlinsku v Čechách, v Opočně, v Novém Bydžově, ve Strakonicích a v Zábřehu na Moravě.
Zdroj: Prameny a studie 48, NZM

V dobách tak zvané „perestrojky“ byla opočenská mlékárna formálně transformována na závod státního podniku Průmysl mléčné výživy, státní podnik Hradec Králové, odštěpný závod 07 Opočno (Státní podnik Průmysl mléčné výživy Hradec Králové byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky z 15. prosince 1988, č. j. 2038/88-323).
Zdroj: rejstrik.penize.cz

Současné vlastnické vztahy

Po roce 1989 byla mlékárna ve vlastnictví holandských společností Nutricia a poté Friesland. V červnu 2005 byl úspěšně dokončen prodej mlékárny. Novým majitelem se stala společnost Bohemilk. Ta od 1. 1. 2007 patří do skupiny InterLacto Group, která zahrnuje společnost InterLacto, mlékárny v Jihlavě, Olešnici a Opočně a další zemědělské subjekty.
Zdroj: bohemilk.cz

Bohemilk, a. s. je tradičním českým výrobcem kvalitních zmrzlinových směsí. Počátky výroby zmrzliny MIXAR® spadají až do roku 1960.“

„Od roku 2001 jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:1994, které jsme v roce 2004 transformovali na certifikát ISO 9001:2000. Od roku 2004 jsme držiteli certifikátu systému HACCP. Pro výrobu jogurtu jsme obdrželi certifikát bio. Firma Bohemilk je majitele dvou zapsaných ochranných známek Mixar.
Zdroj: bohemilk.cz

Značka Mixar stále žije

Nosnými produkty naší společnosti jsou čerstvá a trvanlivá mléka, trvanlivé smetany, velkoobjemová balení jogurtů a zakysané smetany, máslo a směsné máslo. Všechny tyto výrobky jsou na trh dodávány pod značkou Bohemilk. Společnost dále vyrábí zmrzlinové směsi a to pod značkou Mixar a Fredomix. Sortiment doplňují sušená mléka určená pro průmyslové zpracování ve výrobnách,“ uvádí se na oficiálních webových stránkách společnosti Bohemilk.

ČTĚTE:  Kořeny české zmrzliny z Opočna sahají k "pradávnému" Mixaru

Zákazník poptává i vodové zmrzliny

Třebaže jsou tradiční zmrzliny z opočenské mlékárny mléčného charakteru, firma vyrábí a distributorům dodává i ovocné zmrzliny – tak zvaně vodové. Na webových stránkách společnosti Bohemilk jsou všechny v současnosti vyráběné chuti a příchuti zmrzliny vyjmenovány.

Zdroj: Všechny citace jsou označeny v textu

Foto: Snímky současné podoby opočenské mlékárny (Ivo Mráz); ostatní fotky (mp); kopie obchodní korespondence a archiválie (ze soukromé sbírky).

https://zkraju.cz/wp-content/uploads/zmrzlina_alfa_zkraju-800x450.jpghttps://zkraju.cz/wp-content/uploads/zmrzlina_alfa_zkraju-150x150.jpgMaková panenkaREGIONÁLNÍ VÝROBKYbohemilk,bohemilk opočno,česká zmrzlina z opočna,město opočno,mlékárna opočno,opočenská zmrzlina,opočenská zmrzlina složení,opočenská zmrzlina vodová,opočno,točená zmrzlina opočno,točená zmrzlina z opočna,zmrzlina,zmrzlina opočno,zmrzlina z opočnaOpočenská zmrzlina, na konci druhé dekády 21. století nejoblíbenější česká 'točená' zmrzlina, se vyrábí v Opočně v Královéhradeckém kraji. Závod na zpracování mléka ve městě funguje od třicátých let minulého století. I když mlékárna v Opočně prošla za dobu své existence mnoha změnami, byly to změny vlastnického a...Gastroturistický portál. To nejlepší z regionů naší země