Zájmy turistické, historické, geografické, a pohříchu možná i zájmy nákupní uspokojí víkendový výlet nebo kratší dovolená na Těšínsku. Není to region, v jehož propagaci by se české turistické agentury nějak „přehnaně“ angažovaly. O to víc jsou návštěvníci překvapeni, když se vydají Těšínsko poznat na vlastní pěst.

Těšín, jedno město ve dvou zemích

Dvojměstím Český Těšín a polský Cieszyn protéká řeka Olše (Olza), která tvoří státní hranici a rozděluje město na českou a polskou část. 

Rozhodnutí konference velvyslanců dohodových států v Paříži v červenci 1920 ukončilo téměř dva roky trvající spor mezi Československem a Polskem o Těšínsko. Došlo tak k rozdělení území, jehož historická kontinuita, poprvé zmiňovaném již v roce 1155, trvala téměř jedno tisíciletí.

Český Těšín, nádraží

Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu…“

Do Českého Těšína se turisté nejsnadněji dostanou vlakem. Těšínem projíždějí (a zastavují v něm) všechny vlaky mířící severní cestou na Slovensko a rychlíky do Polska. Ostatně, že „z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodninu,“ dobře víme díky Jaromíru Nohavicovi.

Kdo by chtěl do Těšína autem, přijede po D 48, respektive po E 462. Jak se říká: „Není co řešit“.

Český Těšín, divadlo

Český Těšín, mladší z blíženců

Podobu  Českého Těšína významně určuje  železnice a velké nádraží, které se nacházejí  v jeho centru. Protože před vznikem Českého Těšína bývala část na levém břehu Olše pouhým nádražním předměstím, první roky samostatného města provázela horečná stavební aktivita. Český Těšín rostl plánovaně, proto na někoho může působit trochu chladným či neosobním dojmem. „Z historie je patrné, že většina historických památek připadá polské části Těšína,“ připomíná se na portálu mistopisy.cz.

Dominantou náměstí ČSA je neorenesanční radnice z roku 1928. Pozoruhodný obloučkový štít s hodinami se stal předlohou pro logo města. V době svého vzniku se k mimořádným stavbám v ČSR zařadily funkcionalistické budovy pošty nebo gymnázia.

Těšínské divadlo (Teatr Cieszyński) je v současnosti jediným českým profesionálním divadlem, jehož součástí jsou dva umělecké soubory hrající různými jazyky – česká a polská scéna.

 • V Těšínském divadle začínalo i několik známých herců: Květa Fialová, Jaromír Hanzlík, Bronislav Poloczek, Miloslav Čížek, Michal Kavalčík („Ruda z Ostravy“), Robert Urban a další…
Český Těšín, Kostel Božského Srdce Páně 

Kostel Božského Srdce Páně v Masarykových sadech byl postaven v roce 1894. Hlavní průčelí má po levé straně věž s vysokou štíhlou oktogonální špicí ozdobenou bohatě členěnými štíty na všech čtyřech stěnách.

ČTĚTE:  Ronov nad Sázavou: Zadumaný tajuplný kraj s turistickými atrakcemi v okolí

Přes řeku do zahraničí

Polský Těšín (Cieszyn) je kompaktní město s historickým jádrem a s mnoha stavebními a kulturními památkami. Polský Těšín má jiný ráz než jeho české dvojče – jeho křivolaké uličky jsou malebné a svádí návštěvníka k prohlídkám.

Nejčastěji navštěvovaným místem je Zámecký vrch. Za zhlédnutí stojí palác založený v roce 1840 na základech dolního piastovského zámku. Za návštěvu stojí i jedenáct metrů vysoká románská rotunda svatého Mikuláše, která je nejcennější památkou Těšínského Slezska. Pochází z první poloviny 11. století a je jednou z nejstarších dochovaných památek kruhového typu v Polsku a první zděnou stavbou v Cieszyně. Kousek nad ní se tyčí Piastovská věž, z níž je nádherný výhled na řeku, celé dvojměstí až do Beskyd.

 • Trhovci, tržnice a vůbec obchodníci byli od nepaměti těmi, kdo vlévali krev do tepen města. Kupci tudy cestovali po staré obchodní cestě mezi Černým mořem a Baltem. Trhy jsou v Cieszyně legendární dodnes.
Těšínsko, Louky, kostel svaté Barbory z roku 2000

Výlety do okolí Českého Těšína

 • Severozápadně (směrem na Karvinou) se nachází archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora. Je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska.
 • O několik kilometrů dál na SZ stojí za prohlídku a fotografii kostel svaté Barbory v obci Louky. Pochází z roku 2000. Stavbu projektoval architekt Ladislav Mirta. Budova má tvar slzy, která údajně symbolizuje smutek bývalých rodáků Luk nad devastací krajiny a nad ztrátou rodných domů v důsledku důlní činnosti.
Těšínsko, Jablunkov

Gorolský Jablunkov

Když už jsou turisté na Těšínsku, chtějí poznat i východní hranici naší země. Vydávají se do Jablunkova (49°34′36″ s. š., 18°45′53″ v. d.). Jablunkov je centrem horské části Těšínského Slezska s jedinečným folklórem. Každý rok se na přelomu července a srpna v Jablunkově koná třídenní přehlídka tradic a zvyků Jablunkovska na festivalu Gorolski święto.

Těšínsko, Hrčava, kostelík sv.Cyrila a sv. Metoděje

Do Hrčavy na pouť a na Trojmezí

Dojít pěšky z Jablunkova do Hrčavy, to je tip na pěknou třináctikilometrovou procházku. „Obec na rozhraní tří států – Česka, Polska a Slovenska je pro svou jasnou a pročeskou vyhraněnost předchozích generací nazývaná malou Prahou,“ uvádí se na obecních webových stránkách obechrcava.cz. Hračava je druhou nejvýchodnější obcí České republiky.

 • V obci byl vystavěn dřevěný kostelík sv.Cyrila a sv. Metoděje. Na svátek věrozvěstů se v Hrčavě koná každoročně velká pouť.
 • Přibližně jeden kilometr od Hrčavy je obelisk na Trojmezí, který vytyčuje přesnou hranici tří zemí.
 • V těsném sousedství obce v lese se nachází lurdská jeskyně s lurdskou madonou. Před kamenným lesním oltářem je vyveden pramen z lesní studánky s údajně léčivou vodou působící vnitřně i zevně.
ČTĚTE:  Hanácká metropole Olomouc jako turistický cíl? Proč ne?

Festivaly na Těšínsku

Při plánování pobytu na Těšínsku není na škodu podívat se, jestli se v zamýšlenou dobu v regionu nekoná nějaký festival. Bližší informace jsou k nalezení na stránkách informačního centra Těšín.

Svátek Tří Bratří

 • Jednou v roce v červnu se obyvatelé Cieszyna a Českého Těšína setkávají během kulturní akce známé jako Svátek Tří Bratří.

Těšínský jazzový festival

 • Prostor na pódiích dostávají domácí i zahraniční hudebníci, mladé i lety osvědčené talenty.

Mezinárodní divadelní festival Bez Hranic

 • Mezinárodní divadelní festival Bez Hranic je nejstarším divadelním festivalem v polistopadové republice. Účinkují zde soubory z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska

Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu

 • Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu tvoří cyklus deseti jedinečných a pro občany Moravskoslezského kraje významných koncertů vážné hudby v chrámech, kostelích a koncertních sálech Českého Těšína a polského Cieszyna.

Dny židovské kultury

 • Prostřednictvím filmů, divadla, koncertů, workshopů, poznávacích zájezdů a přednášek chtějí organizátoři ukázat specifičnost židovského kulturního dědictví.

Poklady z těšínské truhly

 • Poklady z těšínské truhly je ucelený program zaměřený na historii, tradici, zvyky a lidovou kulturu Těšínského Slezska. Vystoupení folklórních souborů, biojarmark, řemeslný jarmark, koncerty, výstavy, workshopy a dílny pro děti. Jednou z událostí, která doprovází akci, je také soutěž  O těšínský jablečný štrúdl.

https://zkraju.cz/wp-content/uploads/tesinsko_titu_zkraju.jpghttps://zkraju.cz/wp-content/uploads/tesinsko_titu_zkraju-150x150.jpgMaková panenkaKAM VYRAZIT NA VÝLETkam na výlet,těšínskoZájmy turistické, historické, geografické, a pohříchu možná i zájmy nákupní uspokojí víkendový výlet nebo kratší dovolená na Těšínsku. Není to region, v jehož propagaci by se české turistické agentury nějak „přehnaně“ angažovaly. O to víc jsou návštěvníci překvapeni, když se vydají Těšínsko poznat na vlastní pěst. Těšín, jedno město...Gastroturistický portál. To nejlepší z regionů naší země